De Spelregels van Omaha Poker

0
2836

Omaha Poker

Omaha Poker is een spannende variant die is afgeleid van Texas Hold’em. Iedere speler krijgt vier gesloten kaarten die alleen voor die speler zijn. Daarnaast worden er vijf kaarten open op tafel gelegd. Alle spelers gebruiken precies twee van hun gesloten kaarten en precies drie van de vijf gemeenschappelijke kaarten om de best mogelijke hand van vijf kaarten te maken. Onthoud, in Omaha Poker moet je precies twee spelerskaarten en precies drie gemeenschappelijke kaarten gebruiken, niet meer en niet minder. Klik op de volgende link om de rangschikking van pokerhanden in Omaha Poker te bekijken.

Omaha Poker varianten

Limit Omaha: er geldt een specifieke inzetlimiet in elk spel en elke inzetronde.

Pot Limit Omaha: een speler kan het bedrag in de pot inzetten (bijvoorbeeld $ 100 in een pot met $ 100).

No Limit Omaha: een speler kan zoveel inzetten als hij wil, tot maximaal al zijn chips.

Hieronder vind je een algemene uitleg over hoe je Omaha speelt. De basisregels zijn voor alle Omaha-varianten hetzelfde, met als enige verschil dat er verschillende inzetstructuren worden gebruikt. Meer informatie over de verschillende inzetstructuren vind je verderop.

Omaha spelen

De Blinds

Bij Omaha wordt een schijfje (de ‘button‘ of ‘dealerbutton’) gebruikt om aan te geven welke speler moet delen. Voordat er wordt gespeeld, zet de speler direct links van de button de ‘small blind‘ in, de eerste verplichte inzet. De volgende speler direct links van de kleine blind zet de ‘big blind‘ in, wat meestal twee keer de small blind is, maar de blinds kunnen afhankelijk van de limiet en inzetstructuur variëren.

In Fixed Limit-varianten is de grote blind gelijk aan de small bet, en de small blind meestal de helft van de big blind, maar afhankelijk van de limiet kan deze ook groter zijn. Bijvoorbeeld, in Fixed Limit $ 2/$ 4 is desmall blind $ 1 en de big blind $ 2. In Fixed Limit $ 15/$ 30 is de small blind $ 10 en de big blind $ 15.
De naam van Pot Limit- en No Limit-spellen verwijst naar de grootte van de blinds (bijvoorbeeld Omaha $ 1/$ 2 heeft een small blind van $ 1 en een big blind van $ 2).

Nu krijgt elke speler vier spelerskaarten. De actie gaat met de klok mee de tafel rond en begint bij de speler die ‘under the gun’ (direct links van de grote blind) zit.

Inzetmogelijkheden voor spelers

In Omaha zijn, net als in andere pokervarianten, de beschikbare acties ‘fold‘, ‘check‘, ‘bet‘, ‘call‘ of ‘raise‘. Welke acties er precies beschikbaar zijn ligt aan de acties die er door de vorige spelers gedaan zijn.
Elke speler heeft altijd de mogelijkheid om te folden, zijn kaarten weggooien en niet meer meespelen om de pot. Als er nog niemand heeft gebet, kan een speler checken (niet betten, maar wel zijn kaarten houden) of betten. Als een speler heeft gebet, kunnen de volgende spelers folden, callen of raisen. Callen betekent dat je meegaat en evenveel inzet als de inzet die de vorige speler gebet heeft. Als je raiset ga je niet alleen mee met de inzet van de vorige speler, maar verhoog je die inzet ook nog eens.

Preflop

Nadat elke speler zijn gesloten kaarten heeft bekeken, hebben de spelers nu elk de mogelijkheid om de eigen hand te spelen door de big blind te callen of te raisen. De actie begint links van de big blind. Die speler kan folden, callen of raisen. Bijvoorbeeld, als de big blind $ 2 is, kost het $ 2 om te callen, en minimaal $ 4 om te raisen. De actie gaat dan met de klok mee verder de tafel rond.

Opmerking: de inzetstructuur varieert bij de verschillende varianten van het spel. Onderaan deze pagina worden de inzetacties bij de varianten Limit Omaha, No Limit Omaha en Pot Limit Omaha beschreven.

De inzetronde gaat door totdat alle actieve spelers (die niet gefold hebben) evenveel geld in de pot hebben geplaatst.

De flop

Als de eerste inzetronde voorbij is, wordt de ‘flop‘ open op tafel gelegd. De flop bestaat uit de eerste drie gemeenschappelijke kaarten die alle spelers mogen gebruiken. De actieve speler die links naast de speler met de button zit, begint met betten. In Limit Omaha zijn alle bets en raises ter grootte van de small bet (bijvoorbeeld $ 2 in $ 2/$ 4).

De turn

Nadat alle inzetten voor de flop-ronde zijn geplaatst, wordt de ‘turn‘ open op tafel gelegd.
De turn is de vierde gemeenschappelijke kaart in Omaha. Het spel begint bij de actieve speler die links naast de speler met de button zit. In Limit Omaha zijn de bets en raises op de turn ter grootte van de big bet (bijvoorbeeld $ 4 in $ 2/$ 4).

De river

Nadat alle bets voor de turn-ronde zijn geplaatst, wordt de ‘river‘ open op tafel gelegd. De river is de vijfde en laatste gemeenschappelijke kaart in Omaha. De actieve speler die links naast de speler met de button zit, begint met betten.

De showdown

Als er nog meerdere spelers in het spel zijn na de laatste betronde, laat de speler die als laatste heeft gebet of geraised zijn kaarten zien, behalve als er niet is gebet in de laatste ronde. Dan laat de speler na de button als eerste zijn kaarten zien.
De speler met de beste hand van vijf kaarten wint de pot. Vergeet niet, in Omaha moeten spelers precies twee van de vier eigen kaarten in combinatie met precies drie gemeenschappelijke kaarten gebruiken. Bij gelijke handen wordt de pot verdeeld tussen de spelers met de beste handen.

Wanneer de pot is toegekend, kan er een nieuwe ronde Omaha worden gespeeld. De button wordt nu één positie naar links (met de klok mee) verplaatst.

Limit, Pot Limit en No Limit Omaha Poker

De regels van Omaha zijn over het algemeen hetzelfde voor de varianten Fixed Limit, No Limit en Pot Limit, met enkele uitzonderingen:

Limit Omaha Poker

Het inzetten bij Limit Omaha gaat in vooraf bepaalde, gestructureerde bedragen. Preflop en op de flop zijn de bets en raises hetzelfde bedrag als de big blind. Op de turn en de river verdubbelt het bedrag van alle bets en raises. Bij Limit Omaha kan er door een speler vier keer gebet worden per inzetronde. De speler kan (1) betten, (2) raisen, (3) reraisen en (4) cappen (laatste raise).

Pot Limit Omaha Poker

De minimale bet in Pot Limit Omaha is even groot als de big blind, maar spelers kunnen zoveel betten als er in de pot zit.

Minimale raise: de raise moet ten minste even hoog zijn als de vorige bet of raise in dezelfde inzetronde. Als de eerste speler bijvoorbeeld $ 5 bet, moet de tweede speler minimaal met $ 5 raisen (de totale bet van de tweede speler is dan $ 10).

Maximale raise: de grootte van de pot. Deze bestaat uit het totaal van de actieve pot plus alle bets op tafel plus het bedrag dat de actieve speler eerst moet callen voordat deze kan raisen.

Bijvoorbeeld: als er $ 100 in de pot zit, en er nog geen actie is geweest in een bepaalde inzetronde, mag een speler maximaal $ 100 betten. Na die bet gaat de actie verder naar de volgende speler links van hem. Die speler kan folden, $ 100 callen, of naar elk bedrag tussen het minimum ($ 100 erbij) en het maximum raisen. De maximale bet is in dit geval $ 400 – de raiser zou eerst $ 100 callen, waardoor de pot $ 300 is, en kan dan raisen met nog eens $ 300, waardoor de totale bet $ 400 is.

In Pot Limit Omaha is er geen maximum aan het aantal keren dat er geraised mag worden.

No Limit Omaha Poker

De minimale bet in No Limit Omaha is even groot als de big blind, maar spelers kunnen altijd zoveel betten als ze willen, tot maximaal al hun chips.

Minimale raise: bij No Limit Omaha moet de raise ten minste even hoog zijn als de vorige bet of raise in dezelfde inzetronde. Als de eerste speler bijvoorbeeld $ 5 bet, moet de tweede speler minimaal met $ 5 raisen (de totale inzet van de tweede speler is dan $ 10).

Maximale raise: de grootte van je stack (je chips op de tafel).

In No Limit Omaha is er geen maximum aan het aantal keren dat er geraised mag worden.