De Spelregels van Omaha Hi-Lo

0
2596

Omaha Hi-Lo

Omdat er vaak om grote potten wordt gespeeld, is Omaha Hi-Lo zeer populair geworden over de hele wereld. Iedere speler in Omaha Hi-Lo krijgt vier gesloten kaarten die van hem alleen zijn. Er worden vijf kaarten open op tafel gelegd. Alle spelers gebruiken precies twee van hun gesloten kaarten en precies drie van de gemeenschappelijke kaarten om de best mogelijke hand van 5 kaarten te maken. De pot wordt gedeeld tussen de hoogste en de laagste hand, vandaar de naam Omaha Hi-Lo (hoogste/laagste).
Ga naar de pagina met pokerhanden voor een rangschikking van de pokerhanden in Omaha Hi-Lo.

Omaha Hi-Lo wordt gespeeld met de ‘8 or beter‘-regel, wat betekent dat een hand ten hoogste 8-7-6-5-4 moet zijn om het deel van de pot voor de laagste hand te kunnen winnen. Als er geen kwalificerende Lo-hand is, wint de Hi-hand de gehele pot.

Omaha Hi-Lo gebruikt de ‘Ace-5’ of ‘California’-methode om de Lo-handen te rangschikken. Straights en flushes tellen niet mee voor de waarde van een hand en azen zijn altijd laag, dus de best mogelijke hand is een ‘wheel’: 5, 4, 3, 2, A.
Om de handwaardes beter te begrijpen vind je hieronder voorbeelden van Lo-handen die zijn gerangschikt op sterkte (#1 zal bijna nooit het Lo-gedeelte van de pot winnen, #10 is de nuts):

8, 7, 6, 5, 4
8, 7, 6, 5, 3
8, 6, 4, 2, A
8, 4, 3, 2, A
7, 6, 5, 4, 2
7, 6, 5, 2, A
7, 5, 4, 3, 2
6, 5, 4, 3, 2
6, 4, 3, 2, A
5, 4, 3, 2, A

Let op: een Lo-hand beoordeel je altijd vanaf de hoogste kaart naar beneden. Dus bijvoorbeeld hand #9 staat bekend als de ‘six-Lo’ omdat de hoogste kaart een zes is. Hand 5 is een ‘seven-Lo’ en hand #1 is een ‘eight-Lo’. In pokerjargon maak je onderscheid tussen verschillende handen die dicht bij elkaar liggen door de op een na hoogste kaart te noemen, zo is hand #9 een ‘six-four-Lo’ en verslaat deze hand #8, de ‘six-five-Lo’.
Onthoud ook dat straights en flushes niet meetellen voor je Lo-hand, dus als je een Lo-hand maakt die ook een straight of een flush is, heb je een zeer sterke hand, die de Hi-helft en de Lo-helft van de pot kan winnen. Dit heet een ‘scoop‘.

Varianten Omaha Hi-Lo

Omaha Hi-Lo kan in de volgende varianten worden gespeeld:

Limit Omaha Hi-Lo: Er gelden specifieke betlimieten (inzetlimieten) in elk spel en elke betronde.
Pot Limit Omaha Hi-Lo: Het bedrag dat maximaal kan worden gebet is gelijk aan het bedrag in de pot.
No Limit Omaha Hi Lo: Een speler kan al zijn of haar chips betten.
Mixed Omaha Hi Lo : Tijdens dit spel worden afwisselend rondes Limit en Pot Limit gespeeld. Als het spel omschakelt van Pot Limit naar Fixed Limit, worden de blinds gehalveerd om ervoor te zorgen dat het niveau van inzetten overeenkomt.

Regels voor het spelen van Omaha Hi-Lo

De Blinds

Bij Omaha Hi-Lo wordt een schijfje (de ‘button‘ of ‘dealerbutton’) gebruikt om aan te geven welke speler moet delen. Voordat er wordt gespeeld, zet de speler direct links van de button de ‘small blind‘ in, de eerste verplichte inzet. De volgende speler direct links van de small blind zet de ‘big blind‘ in, wat meestal twee keer de small blind is, maar de blinds kunnen afhankelijk van de limiet en inzetstructuur variëren.

In Fixed Limit-varianten is de grote blind gelijk aan de small bet, en de small blind meestal de helft van de big blind, maar afhankelijk van de limiet kan deze ook groter zijn. Bijvoorbeeld, in Fixed Limit $ 2/$ 4 is de small blind $ 1 en de big blind $ 2. In Fixed Limit $ 15/$ 30 is de small blind $ 10 en de big blind $ 15.
De naam van Pot Limit- en No Limit-spellen verwijst naar de grootte van de blinds (bijvoorbeeld Omaha Hi-Lo $ 1/$ 2 heeft een small blind van $ 1 en een big blind van $ 2).
Nu krijgt elke speler vier spelerskaarten. De actie gaat met de klok mee de tafel rond en begint bij de speler die ‘under the gun’ (direct links van de grote blind) zit.

Inzetmogelijkheden voor Spelers

In Omaha Hi-Lo zijn, net als in andere pokervarianten, de beschikbare acties ‘fold‘, ‘check‘, ‘bet‘, ‘call‘ of ‘raise‘. Welke acties er precies beschikbaar zijn ligt aan de acties die er door de vorige spelers gedaan zijn.
Elke speler heeft altijd de mogelijkheid om te folden, zijn kaarten weggooien en niet meer meespelen om de pot. Als er nog niemand heeft gebet, kan een speler checken (niet betten, maar wel zijn kaarten houden) of betten. Als een speler heeft gebet, kunnen de volgende spelers folden, callen of raisen. Callen betekent dat je meegaat en evenveel inzet als de inzet die de vorige speler gebet heeft. Als je raiset ga je niet alleen mee met de inzet van de vorige speler, maar verhoog je die inzet ook nog eens.

Preflop

Nadat elke speler zijn gesloten kaarten heeft bekeken, hebben de spelers nu elk de mogelijkheid om de eigen hand te spelen door de big blind te callen of te raisen. De actie begint links van de big blind. Die speler kan folden, callen of raisen. Bijvoorbeeld, als de big blind $ 2 is, kost het $ 2 om te callen, en minimaal $ 4 om te raisen. De actie gaat dan met de klok mee verder de tafel rond.

Opmerking: de inzetstructuur varieert bij de verschillende varianten van het spel. Onderaan deze pagina worden de inzetacties bij de varianten Limit Omaha Hi-Lo, No Limit Omaha Hi-Lo en Pot Limit Omaha Hi-Lo beschreven.

De inzetronde gaat door totdat alle actieve spelers (die niet gefold hebben) evenveel geld in de pot hebben geplaatst.

De flop

Als de eerste inzetronde voorbij is, wordt de ‘flop‘ open op tafel gelegd. De flop bestaat uit de eerste drie gemeenschappelijke kaarten die alle spelers mogen gebruiken. De actieve speler die links naast de speler met de button zit, begint met betten. In Limit Omaha Hi-Lo, zijn alle bets en raises ter grootte van de small bet (bijvoorbeeld $ 2 in $ 2/$ 4).

De turn

Nadat alle inzetten voor de flop-ronde zijn geplaatst, wordt de ‘turn‘ open op tafel gelegd.
De turn is de vierde gemeenschappelijke kaart in Omaha Hi-Lo. Het spel begint bij de actieve speler die links naast de speler met de button zit. In Limit Omaha Hi-Lo zijn de bets en raises op de turn ter grootte van de grote bet (bijvoorbeeld $ 4 in $ 2/$ 4).

De river

Nadat alle bets voor de turn-ronde zijn geplaatst, wordt de ‘river‘ open op tafel gelegd. De river is de vijfde en laatste gemeenschappelijke kaart in Omaha Hi-Lo. De actieve speler die links naast de speler met de button zit, begint met betten.

De showdown

Als er nog meerdere spelers in het spel zijn na de laatste betronde, laat de speler die als laatste heeft gebet of geraised zijn kaarten zien, behalve als er niet is gebet in de laatste ronde. Dan laat de speler na de button als eerste zijn kaarten zien. De spelers met de beste hoogste en laagste hand (vijf kaarten) winnen ieder de helft van de pot. In alle Omaha-varianten moeten spelers precies twee van de vier eigen kaarten in combinatie met precies drie gemeenschappelijke kaarten gebruiken. Bij gelijke handen wordt de pot verdeeld tussen de spelers met de beste handen. Wanneer geen enkele hand in aanmerking komt als laagste hand (bijvoorbeeld als de laagste hand hoger dan een acht is), gaat de gehele pot naar de speler(s) met de beste hoogste hand.

Wanneer de pot is toegekend, kan er een nieuwe ronde Omaha Hi-Lo worden gespeeld. De button wordt nu één positie naar links (met de klok mee) verplaatst.

Limit, Pot Limit en No Limit Omaha Hi-Lo

De regels van Omaha Hi-Lo zijn over het algemeen hetzelfde voor de varianten Fixed Limit, No Limit en Pot Limit, met enkele uitzonderingen:

Limit Omaha Hi-Lo

Het inzetten bij Limit Omaha Hi-Lo gaat in vooraf bepaalde, gestructureerde bedragen. Preflop en op de flop zijn de bets en raises hetzelfde bedrag als de big blind. Op de turn en de river verdubbelt het bedrag van alle bets en raises. Bij Limit Omaha Hi-Lo kan er door een speler vier keer gebet worden per inzetronde. De speler kan (1) betten, (2) raisen, (3) reraisen en (4) cappen (laatste raise).

Pot Limit Omaha Hi-Lo

De minimale bet in Pot Limit Omaha Hi-Lo is even groot als de big blind, maar spelers kunnen zoveel betten als er in de pot zit.

Minimale raise: de raise moet ten minste even hoog zijn als elke vorige bet of raise in dezelfde inzetronde. Als de eerste speler bijvoorbeeld $ 5 bet, moet de tweede speler minimaal met $ 5 raisen (de totale bet van de tweede speler is dan $ 10).

Maximale raise: de grootte van de pot. Deze bestaat uit het totaal van de actieve pot plus alle bets op tafel plus het bedrag dat de actieve speler eerst moet callen voordat deze kan raisen.

Bijvoorbeeld: als er $ 100 in de pot zit, en er nog geen actie is geweest in een bepaalde inzetronde, mag een speler maximaal $ 100 betten. Na die bet gaat de actie verder naar de volgende speler links van hem. Die speler kan folden, $ 100 callen, of naar elk bedrag tussen het minimum ($ 100 erbij) en het maximum raisen. De maximale bet is in dit geval $ 400 – de raiser zou eerst $ 100 callen, waardoor de pot $ 300 is, en kan dan raisen met nog eens $ 300, waardoor de totale bet $ 400 is.

In Pot Limit Omaha Hi-Lo is er geen maximum aan het aantal keren dat er geraised mag worden.

No Limit Omaha Hi-Lo

De minimale bet in No Limit Omaha Hi-Lo is even groot als de big blind, maar spelers kunnen altijd zoveel betten als ze willen, tot maximaal al hun chips.

Minimale raise: bij No Limit Omaha Hi-Lo moet de raise ten minste even hoog zijn als de vorige bet of raise in dezelfde inzetronde. Als de eerste speler bijvoorbeeld $ 5 bet, moet de tweede speler minimaal met $ 5 raisen (de totale inzet van de tweede speler is dan $ 10).

Maximale raise: de grootte van je stack (je chips op de tafel).

In No Limit Omaha Hi-Lo is er geen maximum aan het aantal keren dat er geraised mag worden.