De Spelregels van Texas Hold’em Poker

0
3027

Texas Hold’em Poker

Voordat je Hold’em poker gaat spelen, moet je de spelregels kennen. Bij Hold’em poker krijgt elke speler twee gesloten kaarten (‘hole cards‘) die alleen voor die speler zijn. Daarnaast worden er vijf kaarten open op tafel gelegd, dit wordt het ‘board‘ genoemd. Alle spelers kunnen deze gemeenschappelijke kaarten met hun gesloten kaarten combineren om zo allemaal de best mogelijke hand van vijf kaarten te maken. In Hold’em poker mag een speler elke combinatie van de beschikbare zeven kaarten maken om de best mogelijke pokerhand van vijf kaarten te maken. Daarbij mag je een, twee, of helemaal geen van de eigen gesloten kaarten gebruiken. Als je een overzicht van verschillende handen wilt bekijken, ga je naar de pagina over de rangschikking van pokerhanden.

De vier hoofdvarianten van Hold’em verschillen van elkaar door de inzetlimieten die ze hanteren:

Limit Texas Hold’em Poker: Hier gelden vooraf bepaalde inzetlimieten in elke inzetronde.

No Limit Texas Hold’em Poker: Een speler kan elk bedrag inzetten, tot maximaal al zijn chips

Pot Limit Texas Hold’em Poker: Een speler kan elk bedrag inzetten, maar maximaal wat er in de pot zit.

Mixed Texas Hold’em Poker: Tijdens dit spel worden afwisselend rondes Limit Texas Hold’em en No Limit Texas Hold’em gespeeld.

Hoe speel je Texas Hold’em Poker

De Blinds

Bij Hold’em poker wordt een schijfje (de ‘button‘ of ‘dealerbutton’) gebruikt om aan te geven welke speler moet delen. Voordat er wordt gespeeld, zet de speler direct links van de button de ‘small blind‘ in, de eerste verplichte inzet. De volgende speler direct links van de small blind zet de ‘big blind‘ in, wat meestal twee keer de small blind is, maar de blinds kunnen afhankelijk van de limiet en inzetstructuur variëren.
In Fixed Limit-varianten is de big blind gelijk aan de small bet, en de small blind meestal de helft van de big blind, maar afhankelijk van de limiet kan deze ook groter zijn. Bijvoorbeeld, op Pokerstars.be is in Fixed Limit $ 2/$ 4 is de small blind $ 1 en de big blind $ 2. In Fixed Limit $ 15/$ 30 is de small blind $ 10 en de big blind $ 15.
De naam van Pot Limit- en No Limit-spellen verwijst naar de grootte van de blinds (bijvoorbeeld Hold’em $ 1/$ 2 heeft een small blind van $ 1 en een big blind van $ 2).
Afhankelijk van de precieze structuur van het spel, kan het ook zo zijn dat elke speler een ‘ante‘ moet plaatsen (een ander soort verplichte inzet, normaal kleiner dan de blinds, die door alle spelers aan tafel geplaatst moet worden).

Vervolgens krijgt iedere speler zijn of haar twee gesloten kaarten. De actie gaat met de klok mee de tafel rond en begint bij de speler die ‘under the gun‘ (direct links van de big blind) zit.

Inzetmogelijkheden voor spelers

In Hold’em zijn, net als in andere poker varianten, de beschikbare acties ‘fold‘, ‘check‘, ‘bet‘, ‘call‘ of ‘raise‘. Welke acties er precies beschikbaar zijn ligt aan de acties die er door de vorige spelers gedaan zijn. Elke speler heeft altijd de mogelijkheid om te folden, zijn of haar kaarten weggooien en niet meer meespelen om de pot. Als er nog niemand heeft gebet, kan een speler checken (niet betten, maar wel zijn kaarten houden) of betten. Als een speler heeft gebet, kunnen de volgende spelers folden, callen of raisen. Callen betekent dat je meegaat en evenveel inzet als de inzet die de vorige speler gebet heeft. Als je raiset ga je niet alleen mee met de inzet van de vorige speler, maar verhoog je die inzet ook nog eens.

Preflop

Nadat elke speler zijn of haar gesloten kaarten heeft bekeken, hebben de spelers nu elk de mogelijkheid om de eigen hand te spelen door de big blind te callen of te raisen. De actie begint links van de big blind. Die speler kan folden, callen of raisen. Bijvoorbeeld, als de big blind $ 2 is, kost het $ 2 om te callen, en minimaal $ 4 om te raisen. De actie gaat dan met de klok mee verder de tafel rond.

Opmerking: de inzetstructuur varieert bij de verschillende varianten van het spel. Onderaan deze pagina worden de inzetacties bij de poker varianten Limit Hold’em, No Limit Hold’em en Pot Limit Hold’em beschreven.

De inzetronde gaat door totdat alle actieve spelers (die niet gefold hebben) evenveel geld in de pot hebben geplaatst.

De Flop

Er worden drie kaarten open op tafel gelegd. Dit wordt de ‘flop‘ genoemd. Bij Hold’em bestaat de flop uit drie gemeenschappelijke kaarten die beschikbaar zijn voor alle spelers die nog actief zijn. Op de flop begint de actieve speler die links naast de speler met de button zit met betten. De inzetopties zijn hetzelfde als preflop, maar als er nog niemand gebet heeft, kunnen de spelers ook checken, waarmee ze de actie doorgeven aan de volgende actieve speler links van hen.

De Turn

Nadat alle inzetten voor de flop-ronde zijn geplaatst, wordt de ‘turn‘ open op tafel gelegd. De turn is de vierde gemeenschappelijke kaart in Hold’em (en wordt ook wel eens ‘Fourth Street’ genoemd). Er volgt weer een inzetronde, die begint bij de eerste actieve speler links van de button.

De River

Nadat alle inzetten voor de turn-ronde zijn geplaatst, wordt de ‘river‘ (ook wel ‘Fifth Street’ genoemd) open op tafel gelegd. De river is de vijfde en laatste gemeenschappelijke kaart in een Hold’em-pokerspel. De actieve speler die links naast de speler met de button zit, begint weer met betten. Hier gelden de regels als hierboven beschreven voor de flop en de turn.

De Showdown

Als er nog meerdere spelers in het spel zijn na de laatste inzetronde, laat de speler die als laatste heeft gebet of geraised zijn of haar kaarten zien. Als er niet is gebet in de laatste ronde, laat de eerste speler links van de button zijn of haar kaarten zien. De speler met de beste pokerhand van vijf kaarten wint de pot. Bij gelijke handen wordt de pot gelijkelijk verdeeld tussen de spelers met de beste hand. Bij Hold’em poker zijn alle kleuren gelijk.

Wanneer de pot is toegekend, kan er een nieuwe ronde Hold’em worden gespeeld. De button gaat met de klok mee naar de volgende speler, de blinds en ante worden gezet en de spelers krijgen nieuwe kaarten.

Limit, No Limit, Pot Limit en Mixed Texas Hold’em Poker

De regels van Hold’em Poker zijn over het algemeen hetzelfde voor de varianten Fixed Limit, No Limit en Pot Limit, met enkele uitzonderingen:

Limit Texas Hold’em Poker

Het inzetten bij Limit Hold’em Poker gaat in vooraf bepaalde, gestructureerde bedragen. Pre-flop en op de flop zijn de bets en raises hetzelfde bedrag als de big blind. Op de turn en de river verdubbelt het bedrag van alle bets en raises. Bij Limit Hold’em Poker kan er door een speler vier keer gebet worden per inzetronde. De speler kan (1) betten, (2) raisen, (3) reraisen en (4) cappen (laatste raise).

No Limit Texas Hold’em

De minimale bet in No Limit Hold’em is even groot als de big blind, maar spelers kunnen altijd zoveel betten als ze willen, tot maximaal al hun chips.

Minimale raise: bij No Limit Hold’em moet de raise ten minste even hoog zijn als de vorige bet of raise in dezelfde inzetronde. Als de eerste speler bijvoorbeeld $ 5 bet, moet de tweede speler minimaal met $ 5 raisen (de totale inzet van de tweede speler is dan $ 10).

Maximale raise: de grootte van je stack (je chips op de tafel).

In No Limit Hold’em is er geen maximum aan het aantal keren dat er geraised kan worden.

Pot Limit Hold’em

De minimale bet in Pot Limit Hold’em is even groot als de big blind, maar spelers kunnen zoveel betten als er in de pot zit.

Minimale raise: de raise moet ten minste even hoog zijn als de vorige bet of raise in dezelfde inzetronde. Als de eerste speler bijvoorbeeld $ 5 bet, moet de tweede speler minimaal met $ 5 raisen (de totale inzet van de tweede speler is dan $ 10).

Maximale raise: de grootte van de pot. Deze bestaat uit het totaal van de actieve pot plus alle bets op tafel plus het bedrag dat de actieve speler eerst moet callen voordat deze kan raisen.

Bijvoorbeeld: als er $ 100 in de pot zit, en er nog geen actie is geweest in een bepaalde inzetronde, mag een speler maximaal $ 100 betten. Na die bet gaat de actie verder naar de volgende speler links van hem. Die speler kan folden, $ 100 callen, of naar elk bedrag tussen het minimum ($ 100 erbij) en het maximum raisen. De maximale bet is in dit geval $ 400 -de raiser zou eerst $ 100 callen, waardoor de pot $ 300 is, en kan dan raisen met nog eens $ 300, waardoor de totale bet $ 400 is.

In Pot Limit Hold’em is er geen maximum aan het aantal keren dat er geraised mag worden.

Mixed Texas Hold’em

In Mixed Hold’em worden afwisselend rondes Limit Hold’em en No Limit Hold’em gespeeld. De blinds worden gehalveerd als het spel omschakelt van No Limit naar Limit. Dit is om ervoor te zorgen dat de gemiddelde potgrootte ongeveer gelijk blijft voor elke spelsoort. De regels voor de inzetrondes zijn hetzelfde als de hierboven beschreven regels voor de betreffende spelsoort.